Ruženec - záchrana pre svet

Ruženec
darom od Boha

Mimoriadna sila modlitby ruženca je nádherný dar od Boha! Panna Mária nám sľúbila: „Kto mi bude slúžiť tým, že sa bude modliť ruženec, získa výnimočné milosti.“ Odpovedzte na toto pozvanie a objednajte si knihu, ku ktorej získate kňazom požehnaný ruženec ako darček. Nech vás sprevádza každý deň!

Ruženec je rozhovor s Bohom

Nikto nespočíta milosti, ktorými Kristus obdaril ľudí skrze Pannu Máriu vďaka modlitbe ruženca.

Svätý Ján Pavol II. o ruženci:

…jeho pomalá a rozjímavá modlitba v rodine,
sv. Ján Pavol II Sv. Ján Pavol II
skupine alebo súkromne – nás postupne približuje k pocitom Ježiša Krista a jeho Matky a pripomína nám všetky udalosti, ktoré sú kľúčom k našej spáse.

Kniha - ruženec

Objednajte si knihu Ruženec - záchrana pre svet

Zoznámite sa z históriou a mimoriadnou mocou tohto nástroja obrany proti všetkému zlu, ktoré vás ohrozuje. Po prečítaní tejto knihy zistíte, akým veľkým darom je ružencová modlitba, vďaka ktorej znovu získate nádej a pokoj. Autor knihy Antonio Borelli je svetoznámy autor bestsellerov na tému Fatimských zjavení.

Objednávam si knihu „Ruženec – záchrana pre svet” v hodnote 4 € (vrátane poštovného)*. Kniha má 103 strán a ako darček získam kňazom požehnaný ruženec.


Potvrdzujem že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov. **** Povinné pole

** Príspevok je dobrovoľným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.

*** Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

Viac informácií o kampaniach Nadácie Slovakia Christiana na tel. čísle: (+421) 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)