Ruženec - záchrana pre svet

Ruženec
darom od Boha

Mimoriadna sila modlitby ruženca je nádherný dar od Boha! Panna Mária nám sľúbila: „Kto mi bude slúžiť tým, že sa bude modliť ruženec, získa výnimočné milosti.“ Odpovedzte na toto pozvanie a objednajte si knihu, ku ktorej získate kňazom požehnaný ruženec ako darček. Nech vás sprevádza každý deň!

Ruženec je rozhovor s Bohom

Nikto nespočíta milosti, ktorými Kristus obdaril ľudí skrze Pannu Máriu vďaka modlitbe ruženca.

Svätý Ján Pavol II. o ruženci:

…jeho pomalá a rozjímavá modlitba v rodine,
sv. Ján Pavol II Sv. Ján Pavol II
skupine alebo súkromne – nás postupne približuje k pocitom Ježiša Krista a jeho Matky a pripomína nám všetky udalosti, ktoré sú kľúčom k našej spáse.

Kniha - ruženec

Objednajte si knihu Ruženec - záchrana pre svet

Zoznámite sa z históriou a mimoriadnou mocou tohto nástroja obrany proti všetkému zlu, ktoré vás ohrozuje. Po prečítaní tejto knihy zistíte, akým veľkým darom je ružencová modlitba, vďaka ktorej znovu získate nádej a pokoj. Autor knihy Antonio Borelli je svetoznámy autor bestsellerov na tému Fatimských zjavení.

Objednávam si knihu „Ruženec – záchrana pre svet” v hodnote 4 € (vrátane poštovného)*. Kniha má 103 strán a ako darček získam kňazom požehnaný ruženec.

 

Kontakt

Meno a priezvisko

Adresa

Toto pole slúži ako pomôcka.
Zadajte ulicu, číslo domu a mesto a vyberte z ponuky. Ďalšie polia sa predvyplnia.


*  Táto suma je odporúčaným darom na pokrytie nákladov spojených s výrobou a distribúciou objednávaných materiálov.
** povinné pole